Hizmet Şartları

İDPSBANKA.ORG sitesini kullanmadan önce bu sayfada yer alan hizmet şartları bölümünü dikkatlice okuyunuz. Çünkü bu Ptt Bank | Ziraat Bankası ve Bankacılık işlemleri sitesini kullanan bireyler aşağıda yer alan hizmet şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı olan tüm alt sayfalar idpsbanka.org adresine aittir ve onun tarafından işletilmektedir. Sizler kullanıcı olarak sitemizde sunulan tüm hizmetleri kullanırken, aşağıdaki hizmet şartlarına tabi olduğunuzu ve sitedeki hizmetlerden yararlanırken sözleşmede yer alan kurallara bağlı olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.

İDPSBANKA.ORG sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler. Taraflar sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri doğru, eksiksiz, zamanında ve İDPSBANKA.ORG sözleşmesinde talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1.Fikri Mülkiyet Hakları

1.1. İDPSBANKA.ORG sözleşmesinde yer alan logo, işletme adı, tasarım, yöntem ve bilgi gibi tescilli ya da tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işletenine aittir. Ayrıca söz konusu olan unsurların tescilli ya da tescilsiz bütün fikri mülkiyet hakları ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır.

1.2. Sitede mevcut olan bilgiler hiçbir şekilde kopyalanamaz, aktarılamaz, çoğaltılamaz, sunulamaz ve/veya yayınlanamaz. İDPSBANKA.ORG sitesinin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

2.Sorumluluklar

2.1. Site, yayınları ve hizmetleri üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutmaktadır.

2.2. Site, kullanıcının sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

2.3. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını veya bunların kaynak kodunu bulmak ya da elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını kabul eder. Aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

2.4. Kullanıcılar, site içindeki faaliyetlerinde, İDPSBANKA.ORG sitesindeki herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel adaba ve ahlaka aykırı, üçüncü kişilerin haklarını zedeleyecek, saldırgan, yanıltıcı, pornografik, müstehcen, yasalara aykırı, kişilerin haklarını zedeleyecek, kanuna aykırı, telif haklarına aykırı ve yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler paylaşmayacağını ve üretmeyeceğini kabul eder. Bu kurallar haricinde yapacağınız davranışlar sonucunda oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur. Bu durumda İDPSBANKA.ORG bu tür yorum sahibi kullanıcılar yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Söz konusu olan sebeple ilgili yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

3.Mücbir Sebep

İSPSBANKA.ORG sitesi taraflarının kontrolünde olmayan; yangın, tabii afetler, patlamalar, halk hareketleri, savaşlar, grev, lokavt, seferberlik ilanı ve salgın hastalıklar ile altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebepler Mücbir Sebep olarak alınacaktır. Bu sebeplerden dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelir ise taraflar bundan sorumlu değildir. Ayrıca bu süreçte tarafların İDPSBANKA.ORG sözleşmesinden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınacaktır.

4.Gizli Bilgi

4.1. İDPSBANKA.ORG Ptt Bank | Ziraat Bankası ve Bankacılık işlemleri sitesi üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3.şahıslara açılmayacak olup, bu kişisel bilgiler; e-posta adresi, kişi adı/soyadı, telefon numarası, adresi, cep telefonu gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik tüm diğer bilgileri içermektedir. Kısaca, kullanıcının vereceği bilgiler “Gizli Bilgi” olarak anılacaktır.

4.2. Gizli Bilgiler niteliğinde olan bilgiler ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Kullanıcı sitenin hizmetlerini kullanırken bu durumu kabul eder.

5.Güvenlik

İDPSBANKA.ORG kullanıcıları, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Bu nedenle aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden site sorumlu tutulamaz.

6.Sözleşmenin Uygulanabilirliği ve Bütünlüğü

İDPSBANKA.ORG sözleşme şartlarından biri tamamen ya da kısmen geçersiz hale gelirse, bu sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam edecektir.

7.Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Site, dilediği zaman İDPSBANKA.ORG’ta sunulan hizmetleri ve bu sözleşme şartlarını tamamen ya da kısmen değiştirebilir. Yapılan değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Ayrıca değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Ptt Bank | Ziraat Bankası ve Bankacılık işlemleri kullanıcısı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

8.Delil Sözleşmesi

İDPSBANKA.ORG taraflar arasında bu sözleşmeyle ilgili işlemler için çıkabilecek tüm uyuşmazlıklarda tarafların kayıt, defter ve belgeleriyle faks kayıtları ve bilgisayar kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecektir. Kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

9.Tebligat

Bu sözleşmeyle ilgili taraflara gönderilecek bütün bildirimler, sitenin bilinen mail adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılmaktadır.