Repo Nedir ve Ne İşe Yarar?

Repo, repurchase agreement teriminin kısaltmasıdır ve bankacılık ve finans sektörlerinde yaygın olarak kullanılan bir terimdir. Repo işlemi, bir taraftan menkul kıymet satın alan, diğer taraftan ise aynı menkul kıymeti geri satmayı taahhüt eden bir işlem olarak tanımlanabilir. Repo işlemleri genellikle kısa vadeli fonlama amacıyla kullanılır ve bankalar arası piyasalarda sıklıkla görülür. Ancak, repo işlemi, diğer finansal kuruluşlar ve hatta bireysel yatırımcılar tarafından da kullanılabilir.

Repo İşleminin Çalışma Mantığı

Repo işlemi, bir menkul kıymeti satın almak ve daha sonra geri satmak suretiyle yapılır. Bu işlem, bir taraftan menkul kıymetin sahibine kısa vadeli bir nakit akışı sağlar, diğer taraftan ise menkul kıymeti geri satın almak suretiyle işlem yapan tarafta bir menkul kıymet alımı ve satımı gerçekleşir.

Repo işlemi, genellikle bankalar arası piyasalarda gerçekleştirilir. Bu işlemler, bankaların kısa vadeli fonlama ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları önemli bir araçtır. Örneğin, bir bankanın bir gün için nakit ihtiyacı varsa, o banka bir menkul kıymeti repo işlemi yoluyla satar ve bir gün sonra aynı menkul kıymeti geri satın alır.

Repo İşleminin Tarafları

Repo işleminin iki tarafı vardır: repocu ve repo alan. Repocu, menkul kıymeti satan ve daha sonra geri satın almayı taahhüt eden taraftır. Repo alan ise, menkul kıymeti satın alan taraftır.

Repo işleminin tarafları arasındaki anlaşma, menkul kıymetin fiyatı, geri alım tarihi ve geri alım fiyatını içerir. Repo işleminin fiyatı, menkul kıymetin piyasa değerine ve geri alım tarihine göre belirlenir.

Repo İşleminin Çeşitleri

Repo işleminin farklı çeşitleri vardır. En yaygın olanları şunlardır:

 • Genel Repo: Bu tür repo işlemi, geri alım tarihi önceden belirlenmiş bir menkul kıymetin satın alınması ve belirlenen tarihte geri
 • satılması üzerine kuruludur. Bu işlemde, geri satın alma fiyatı, menkul kıymetin satın alınma fiyatından daha yüksektir ve faiz oranlarına göre değişir.
 • Tam Teminatlı Repo: Bu tür repo işlemi, satın alınan menkul kıymetin değeri kadar teminat verilmesi koşuluyla yapılır. Bu işlemde, geri satın alma fiyatı, satın alma fiyatına eşit veya daha düşüktür.
 • Ters Repo: Bu tür repo işlemi, bir menkul kıymetin satın alınması ve daha sonra geri satın alınması yerine, önceden belirlenmiş bir tarihte menkul kıymeti satın alma taahhüdünün verilmesi ve satın alma tarihinde ödemenin yapılması üzerine kuruludur.
 • Kupon Ödemeli Repo: Bu tür repo işlemi, satın alınan menkul kıymetin vadesine kadar beklenmeden, belirli aralıklarla kupon ödemeleri yapılması üzerine kuruludur.
  • Repo İşleminin Avantajları
 • Repo işlemi, kısa vadeli fonlama ihtiyaçlarını karşılamak isteyen bankalar için önemli bir araçtır. Bu işlem, bankaların nakit akışlarını sağlamalarına yardımcı olur ve likidite sorunlarını çözer. Ayrıca, repo işlemi, bir menkul kıymeti satın almak isteyen yatırımcılar için de bir fırsat sunar. Yatırımcılar, repo işlemi yoluyla menkul kıymetleri satın alarak kısa vadeli yatırım fırsatları elde edebilirler.
 • Repo işleminin bir diğer avantajı da düşük risklidir. Bu işlem, bir menkul kıymeti satın almak ve daha sonra geri satmak suretiyle yapıldığından, risk oranı düşüktür. Ayrıca, repo işlemi, menkul kıymetin fiyatı düşse bile garanti edilen geri satın alma fiyatı sayesinde yatırımcılara koruma sağlar.
  • Repo İşleminin Dezavantajları
 • Repo işleminin dezavantajları arasında likidite riski yer alır. Eğer repo alan taraf, geri satın alma taahhüdünü yerine getirmezse, repocu taraf, menkul kıymeti satın alma fiyatından daha düşük bir fiyata satabilir. Bu durumda, repo alan taraf zarar eder. Bu nedenle, repo işlemi yapmak isteyen tarafların karşılıklı olarak güvenilir olmaları ve anlaşmayı yerine getirebilecekleri konusunda emin olmaları önemlidir.
  • Sonuç
 • Repo işlemi, bankacılık ve finans sektörlerinde yaygın olarak kullanılan
 • bir araçtır. Kısa vadeli fonlama ihtiyacını karşılamak isteyen bankalar, repo işlemi sayesinde nakit akışlarını sağlar ve likidite sorunlarını çözer. Aynı şekilde, yatırımcılar da repo işlemi sayesinde menkul kıymetleri satın alarak kısa vadeli yatırım fırsatları elde edebilirler.
 • Repo işlemi, düşük riskli bir yatırım aracıdır. Menkul kıymetin fiyatı düşse bile garanti edilen geri satın alma fiyatı sayesinde yatırımcılara koruma sağlar. Ancak, likidite riski gibi dezavantajları da vardır. Bu nedenle, repo işlemi yapmak isteyen tarafların karşılıklı olarak güvenilir olmaları ve anlaşmayı yerine getirebilecekleri konusunda emin olmaları önemlidir.
 • Sonuç olarak, repo işlemi, finans sektöründe yaygın olarak kullanılan önemli bir araçtır. Bankaların nakit akışlarını sağlamalarına ve yatırımcıların kısa vadeli yatırım fırsatları elde etmelerine olanak tanır. Ancak, likidite riski gibi dezavantajları da vardır. Bu nedenle, repo işlemi yapmadan önce tarafların iyi bir analiz yapmaları ve karşılıklı olarak güvenilir olmaları önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir